Emerycie, rencisto Twój ruch – wypełnij PIT-OP 2023/2024 i przekaż 1,5% podatku

Druk o przekazanie 1.5% podatku na OPP (Organizację Pożytku Publicznego)

Oświadczenie, które daje Ci możliwość przekazania Twojego 1.5% podatku na mój cel zdrowotny. Dzięki fundacji Avalon w której jestem podopiecznym mam możliwość otrzymywania od Was pomocy, która jest mi niezbędna. Wychodząc naprzeciw darczyńcom wstępnie wypełniony druk moimi danymi możesz pobrać ze strony, wystarczy uzupełnić je swoimi danymi i dostarczyć do Urzędu Skarbowego. Istnieje również możliwość złożenia wniosku PIT-OP przy pomocy komputera on-line, wtedy jednak pamiętaj koniecznie o wpisaniu moich danych:

• KRS: 0000270809
• Cel szczegółowy: KONIEW 4907

Wypełniony druk do pobrania: PIT-OP 2022/2023

Jak i kiedy złożyć druk PIT-OP?

Oświadczenie PIT-OP należy złożyć w odpowiedniej dla przypisanego urzędu osobie rozliczającej się w okresie rozliczeniowym (na przełomie lutego/kwietnia). Wypełniony druk składasz jednorazowo (w kolejnych latach przekazane moje dane będą przypisane z automatu). Druk można złożyć osobiście w placówce Urzędu Skarbowego ale bez problemu można wypełniony i podpisane oświadczenie wysłać tradycyjnym listem nadanym w skrzynce pocztowej. Wyrażając zgodę na przekazanie Twoich danych krzyżykiem, po rozliczeniu na mojej liście darczyńców subkonta fundacji Avalon pojawi się tylko Twoje imię i miasto w którym znajduje się US.

Którzy emeryci czy renciści mogą złożyć oświadczenie PIT-OP

Chęć pomocy mogą udzielić przy pomocy oświadczenia PIT-OP emeryci i rencisci którzy otrzymali roczne rozliczenie podatku PIT-40A przez odpowiedni organ (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych) oraz nie otrzymali innych dochodów które rozliczane są za pomocą innych formularzy takich jak PIT-37 czy PIT-36. Jest to grupa osób których rozliczenie podatkowe wyliczane jest z automatu przez dany organ emerytalno/rentowy.

Jeśli uzyskujesz również dochód z innego źródła niż renta czy emerytura to nie możesz złożyć oświadczenia PIT-OP (zrobisz to na innym formularzu np. PIT-28, PIT-36, PIT36L, PIT-37, PIT-38, PIT-CFC gdzie również znajdują się rubryki które umożliwiają przekazanie na mnie 1.5% podatku)

Co zyskujesz składając oświadczenie?

Składając oświadczenie i wpisując moje dane Twój 1.5% podatku trafi na moje subkonto już w październiku. Dzięki zebranej kwocie mogę utrzymać swoją sprawność ruchową (w tak młodym wieku), pokryć koszty leków czy suplementów oraz pokryć wydatki związane z moją osobą. Za każdą pomoc dziękuję!  Daje mi to wiarę w możliwość utrzymania stanu zdrowia za co bardzoooooo dziękuję.