Jak przekazać 1.5% podatku i dlaczego warto to zrobić?

Podczas wypełniania rocznego zeznania podatkowego każdy z nas może zdecydować o przekazaniu półtorej procenta podatku konkretnej organizacji pożytku publicznego. Skorzystanie z tej możliwości nie jest trudne, nie generuje też żadnych dodatkowych obciążeń dla podatnika, a przy tym może ocalić ludzkie zdrowie i życie.

Jak przekazać 1.5 procent podatku?

Najważniejszym krokiem jest, oczywiście, wybór organizacji, którą chcemy wesprzeć podczas rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Można go dokonać bazując na aktualnej liście organizacji pożytku publicznego możliwej do znalezienia choćby na stronach rządowych. Tu przepisy są surowe, nie ma więc mowy o przekazaniu wsparcia dowolnej fundacji lub stowarzyszeniu. Nie można też dzielić wsparcia pomiędzy kilka organizacji.

Gdy znaleźliśmy już tą, z którą chcemy podzielić się naszym podatkiem, możemy przystąpić do wypełniania rocznego rozliczenia PIT. Możliwość przekazania podatku pojawia się na ostatnim etapie rozliczenia, a skorzystanie z niej wymaga jedynie wpisania numeru KRS wybranego podmiotu. Co ważne, opcja taka nie jest zarezerwowana jedynie dla osób wypełniających PIT-37, ale także dla tych podatników, którzy rozliczają się w oparciu o PIT 28, 36, 36-L i 38. Wnioskowana kwota może być mniejsza lub równa 1.5 procentowi podatku należnego po zaokrągleniu w dół do pełnych dziesiątek groszy.

Wielu podatnikom zależy nie tyle na wsparciu organizacji pożytku publicznego, ale na pomocy udzielonej jednemu z jej podopiecznych – konkretnej osobie znanej z imienia i nazwiska. Jest to możliwe. W rozliczeniu podatkowym pojawia się opcja wprowadzenia celu szczególnego i właśnie tam podajemy tego rodzaju informację. Na tym kończy się nasza aktywność. Samym przekazaniem pieniędzy zajmuje się Urząd Skarbowy, który jest odpowiedzialny za analizę przesłanej przez nas deklaracji podatkowej.

1.5 procent podatku – dlaczego warto go przekazać?

Istnieje wiele argumentów przemawiających za tym, aby podzielić się podatkiem z tymi, którzy potrzebują wsparcia. Warto to zrobić już choćby dlatego, że mamy do czynienia z prostą procedurą, która nie generuje żadnych kosztów i jest możliwa do przeprowadzenia w ciągu zaledwie kilkudziesięciu sekund. Nie bez znaczenia wydaje się i to, że właśnie te pozornie niewielkie kwoty mogą być dla kogoś ogromnym wsparciem. Wspomagają leczenie i rehabilitację, ułatwiają pokonywanie barier i dają nadzieję na lepsze jutro. Przekazanie 1.5 procenta podatku to piękny akt bezinteresownego wsparcia tym bardziej wyjątkowy, że ofiarowany niejako przez przypadek, bez wysiłku.

Osoby, które podchodzą ostrożnie do pomagania innym obawiając się nieuczciwych praktyk, również mogą przekazać tego rodzaju wsparcie bez lęku. Na stronach internetowych organizacji pożytku publicznego, którym udzielają w ten sposób pomocy mogą znaleźć szczegółowe informacje na temat kwoty pozyskanej w ten sposób, a także sposobu jej wydatkowania. To znakomity sposób na przekonanie się, że pieniądze nie trafiają w próżnię, a ich wykorzystanie jest zgodne z wolą ofiarodawcy.