Jak przekazać 1.5% podatku i dlaczego warto to zrobić?

Podczas wypełniania rocznego zeznania podatkowego każdy z nas może zdecydować o przekazaniu półtorej procenta podatku konkretnej organizacji pożytku publicznego. Skorzystanie z tej możliwości nie jest trudne, nie generuje też żadnych dodatkowych obciążeń dla podatnika, a przy tym może ocalić ludzkie zdrowie i życie.

Jak przekazać 1.5 procent podatku za rok 2023/2024?

Najważniejszym krokiem jest, oczywiście, wybór organizacji, którą chcemy wesprzeć podczas rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Można go dokonać bazując na aktualnej liście organizacji pożytku publicznego możliwej do znalezienia choćby na stronach rządowych. Tu przepisy są surowe, nie ma więc mowy o przekazaniu wsparcia dowolnej fundacji lub stowarzyszeniu. Nie można też dzielić wsparcia pomiędzy kilka organizacji.

Gdy znaleźliśmy już tą, z którą chcemy podzielić się naszym podatkiem, możemy przystąpić do wypełniania rocznego rozliczenia PIT. Możliwość przekazania podatku pojawia się na ostatnim etapie rozliczenia, a skorzystanie z niej wymaga jedynie wpisania numeru KRS wybranego podmiotu. Co ważne, opcja taka nie jest zarezerwowana jedynie dla osób wypełniających PIT-37, ale także dla tych podatników, którzy rozliczają się w oparciu o PIT 28, 36, 36-L i 38. Wnioskowana kwota może być mniejsza lub równa 1.5 procentowi podatku należnego po zaokrągleniu w dół do pełnych dziesiątek groszy.

Wielu podatnikom zależy nie tyle na wsparciu organizacji pożytku publicznego, ale na pomocy udzielonej jednemu z jej podopiecznych – konkretnej osobie znanej z imienia i nazwiska. Jest to możliwe. W rozliczeniu podatkowym pojawia się opcja wprowadzenia celu szczególnego i właśnie tam podajemy tego rodzaju informację. Na tym kończy się nasza aktywność. Samym przekazaniem pieniędzy zajmuje się Urząd Skarbowy, który jest odpowiedzialny za analizę przesłanej przez nas deklaracji podatkowej.

1.5 procent podatku – dlaczego warto go przekazać?

Istnieje wiele argumentów przemawiających za tym, aby podzielić się podatkiem z tymi, którzy potrzebują wsparcia. Warto to zrobić już choćby dlatego, że mamy do czynienia z prostą procedurą, która nie generuje żadnych kosztów i jest możliwa do przeprowadzenia w ciągu zaledwie kilkudziesięciu sekund. Nie bez znaczenia wydaje się i to, że właśnie te pozornie niewielkie kwoty mogą być dla kogoś ogromnym wsparciem. Wspomagają leczenie i rehabilitację, ułatwiają pokonywanie barier i dają nadzieję na lepsze jutro. Przekazanie 1.5 procenta podatku to piękny akt bezinteresownego wsparcia tym bardziej wyjątkowy, że ofiarowany niejako przez przypadek, bez wysiłku.

Osoby, które podchodzą ostrożnie do pomagania innym obawiając się nieuczciwych praktyk, również mogą przekazać tego rodzaju wsparcie bez lęku. Na stronach internetowych organizacji pożytku publicznego, którym udzielają w ten sposób pomocy mogą znaleźć szczegółowe informacje na temat kwoty pozyskanej w ten sposób, a także sposobu jej wydatkowania. To znakomity sposób na przekonanie się, że pieniądze nie trafiają w próżnię, a ich wykorzystanie jest zgodne z wolą ofiarodawcy.

 

Przekazanie 1.5% podatku to działanie, które ma wiele korzyści zarówno dla przekazującego, jak i dla organizacji charytatywnych. Oto kilka głównych korzyści oraz kroki, jak to zrobić:

Korzyści dla Przekazującego:

 1. Poczucie satysfakcji: Przekazanie części swojego podatku na cele charytatywne daje ogromną satysfakcję. To uczucie, że dokonujesz pozytywnego wpływu na czyjeś życie.
 2. Wsparcie spraw, które są Ci bliskie: Możesz wybrać organizację, która działa w obszarze, który jest dla Ciebie ważny. To szansa na wsparcie sprawy, która Cię szczególnie angażuje, na przykład walka z chorobami, edukacja czy ochrona środowiska.
 3. Podatki pozostają niezmienne: Przekazując 1.5% podatku, nie zwiększasz swojego obciążenia podatkowego. To nieodpłatna forma wsparcia.

Jak przekazać 1.5% podatku?

 1. Wybierz organizację: Najpierw musisz wybrać organizację, która ma otrzymać przekazaną kwotę. Wspierając mnie przekazujemy środki do fundacji AVALON.
 2. Wypełnij zeznanie podatkowe: W trakcie wypełniania rocznego zeznania podatkowego, zaznacz odpowiednie pole, że chcesz przekazać 1.5% podatku.
 3. Wpisz mój numer KRS: W zeznaniu podatkowym znajdź pole, w którym musisz wpisać numer KRS wybranej organizacji. Upewnij się, że podajesz poprawny numer KRS 0000270809.
 4. Określ cel szczególny: Musisz także określić cel szczególny, czyli przeznaczenie przekazanej kwoty. To konieczne i pozwala na wsparcie konkretnej osoby lub projektu. Wspierając moją osobę wpisujesz Koniew 4907
 5. Zakończ rozliczenie: Po wypełnieniu wszystkich danych, zakończ rozliczenie i prześlij je do Urzędu Skarbowego. Urząd automatycznie przekaże odpowiednią kwotę fundacji Avalon ze wskazaniem mojej osoby

To proste i wartościowe działanie, które nie tylko pomaga mojej osobie, ale także daje satysfakcję i poczucie spełnienia przekazującemu.

 

Jakie Korzyści mają firmy które przekazują 1.5% podatku?

Firmy, które przekazują 1.5% swojego podatku na cele charytatywne, mogą czerpać z tego wiele korzyści, zarówno w wymiarze społecznym, jak i biznesowym. Oto niektóre z głównych korzyści:

 1. Pozytywny wizerunek firmy: Przekazanie części podatku na cele charytatywne buduje pozytywny wizerunek firmy jako przedsiębiorstwa zaangażowanego społecznie i odpowiedzialnego społecznie. To może przyciągać klientów, inwestorów i pracowników, którzy cenią sobie firmy zaangażowane w sprawy społeczne.
 2. Współpraca z lokalną społecznością: Przekazując środki na cele charytatywne, firma może wpływać na poprawę warunków życia w lokalnej społeczności. To może budować więź z miejscem działalności firmy i wpływać na jej pozytywny odbiór wśród lokalnych mieszkańców.
 3. Ulgi podatkowe: W niektórych jurysdykcjach przekazanie środków na cele charytatywne może wiązać się z ulgami podatkowymi dla firm. Firmy mogą obniżyć swoje zobowiązania podatkowe poprzez przekazanie części podatku na cele dobroczynne.
 4. Motywacja pracowników: Pracownicy często doceniają firmy, które angażują się w działalność charytatywną. Wiedza o tym, że ich firma przekazuje środki na cele społeczne, może motywować pracowników i budować więź z miejscem pracy.
 5. Realizacja celów społecznych: Przekazując środki na cele charytatywne, firma może aktywnie wpływać na rozwiązanie problemów społecznych, które są zgodne z jej wartościami i misją. To może być satysfakcjonujące i wpisuje się w długoterminową strategię firmy.
 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi: Przekazanie 1.5% podatku może otwierać możliwość współpracy z organizacjami pozarządowymi, które działają w obszarze zainteresowań firmy. To może prowadzić do synergii i wspólnego działania na rzecz konkretnych celów.

Podsumowując, przekazanie 1.5% podatku na cele charytatywne to działanie, które ma wiele korzyści zarówno w sferze społecznej, jak i biznesowej. Firmy, które angażują się w działalność charytatywną, często budują pozytywny wizerunek, wpływają na społeczność lokalną i mogą korzystać z różnych ulg podatkowych.