koperta parkingowa dla osób posiadających kartę parkingową dla osób z niepełnosprawnością.

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych jest przyznawana osobom, które spełniają określone kryteria, a do nich zalicza się właśnie ograniczenia związane z narządem ruchu lub choroby neurologiczne. Karta ta pozwala na korzystanie z miejsc parkingowych oznaczonych symbolem niepełnosprawności, co jest istotne dla osób, które mają trudności z poruszaniem się lub potrzebują ułatwień w dostępie do różnych miejsc publicznych.

wzór karty parkingowej ( to także karta działająca w UE)

Komu przysługuje karta parkingowa?

Karta parkingowa przysługuje osobom z niepełnosprawnościami, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Orzeczenie to jest wydawane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wniosek o wydanie karty parkingowej może złożyć osoba uprawniona, czyli osoba z ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się.

Osoby cierpiące na miopatię mitochondrialną, które mają orzeczoną grupę niepełnosprawności z oznaczeniem 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna), mogą uzyskać kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych. Posiadanie takiej karty parkingowej ma wiele korzyści dla tych osób i znacząco ułatwia im codzienne życie.

 

Jak długo ważna jest wydana karta parkingowa?

Na czas trwania Twojej niepełnosprawności orzeczonej na komisji, ale nie dłużej niż 5 lat

 

Gdzie należy się udać, aby wyrobić taką kartę?

W celu złożenia dokumentacji o wydanie karty należy się udać do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Aby otrzymać taką kartę należy posiadać:

 • Oryginalną decyzję o przyznaniu stopnia o niepełnosprawności
 • Wniosek o wydanie karty parkingowej (podpisujemy go na miejscu w urzędzie).
 • Zdjęcie właściciela karty o wymiarach 35x45mm.
 • Potwierdzenie opłaty za kartę (przelew na kwotę 21PLN).a

 

Kilka kluczowych korzyści związanych z kartą parkingową dla osób z miopatią mitochondrialną i nie tylko:

 • Łatwiejsze dostępy do miejsc użyteczności publicznej: Karta parkingowa umożliwia zatrzymywanie się na specjalnych miejscach parkingowych oznaczonych symbolem niepełnosprawności, które są zazwyczaj usytuowane blisko wejść do budynków, sklepów, placówek medycznych i innych miejsc użyteczności publicznej. Dzięki temu masz łatwiejszy dostęp do tych miejsc.
 • Zwiększenie niezależności: Posiadanie karty parkingowej daje ci większą niezależność i samodzielność w podróżach samochodem. Nie musisz martwić się o to, gdzie znajdziesz odpowiednie miejsce parkingowe, ani o długie spacery od parkingu do celu.
 • Szybsze i bardziej wygodne wizyty w placówkach medycznych: Jeśli masz wizytę u lekarza, badania medyczne lub procedury medyczne, karta parkingowa ułatwia znalezienie miejsca parkingowego w pobliżu placówki medycznej. To szczególnie istotne w przypadku osób, które potrzebują regularnych wizyt lekarskich.
 • Mniej stresujące zakupy: Korzystając z karty parkingowej, możesz znaleźć miejsce parkingowe blisko sklepów, co czyni zakupy mniej stresującymi i bardziej komfortowymi. Możesz uniknąć długiego poszukiwania wolnego miejsca.
 • Ułatwienia w podróżach: Jeśli podróżujesz samochodem i potrzebujesz zatrzymać się w różnych miejscach w trakcie podróży, karta parkingowa pozwala na szybsze i wygodniejsze parkowanie na przystankach, restauracjach, stacjach benzynowych itp.

 

Jaki wymiar ma niebieska koperta parkingowa?

W Polsce wymiary koperty parkingowej dla osób niepełnosprawnych korzystających z samochodów osobowych są określone przez przepisy prawa. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, wymiary koperty parkingowej dla osób niepełnosprawnych wynoszą zazwyczaj:

 • Szerokość: 3,5 metra
 • Długość: 5 metrów

Te wymiary mają na celu zapewnienie odpowiednio dużego miejsca dla pojazdu przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej oraz umożliwienie wygodnego wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz korzystania z wózka inwalidzkiego, jeśli to konieczne.

 

Posiadając kartę parkingową można nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami B-1, B-3, B-3a, B-10

Druga część znaków do których można się nie stosować posiadając kartę parkingową )

 1. Znak drogowy B-1: Zakaz wjazdu
  • Symbol: Czerwony okrąg i białym polem w środku.
  • Opis: Ten znak oznacza całkowity zakaz wjazdu na daną drogę lub odcinek drogi. Jest to znak używany na przykład na terenach zamkniętych, gdzie ruch pojazdów jest absolutnie zakazany.
 2. Znak drogowy B-3: Zakaz ruchu pojazdów silnikowych
  • Symbol: Czerwony okrąg z białym środkiem i samochodem na białym tle.
  • Opis: Ten znak oznacza zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych spełniający wymagania określone przepisami o ruchu drogowym.
 3. Znak drogowy B-3A: Zakaz wjazdu autobusów
  • Symbol: Czerwony okrąg z białym środkiem i umieszczonym autobusem na białym tle.
  • Opis: Zakaz wjazdu autobusów. Zabrania wjazdu na drogę samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych, siodłowych oraz pojazdów wolnobieżnych. Znak ten dotyczy także pojazdów specjalnych o masie przekraczającej 3,5 tony, chyba że znak określa większą masę pojazdu.
 4. Znak drogowy B-4: Zakaz wjazdu motocykli
  • Symbol: Czerwony okrąg z białym środkiem i umieszczonym wewnątrz motocyklem
  • Opis: Znak stosuje się na drogach, na których trzeba ograniczyć hałas wytwarzany przez motocykle, co może być uciążliwe dla osób przebywających w pobliżu drogi, np. w szpitalach, w parkach itp.
 5. Znak drogowy B-10: Zakaz ruchu motorowerów
  • Symbol: Czerwony okrąg z białym tłem, na którym jest umieszczony obraz motoroweru.
  • Opis: Znak ten stosuje się na tych drogach, na których nie dopuszcza się ruchu jakichkolwiek pojazdów wyposażonych w silnik, np. w pobliżu miejsc rekreacyjnych. Znak ten może być umieszczony jako uzupełnienie znaku drogowym B-4 lub samodzielnie.

Także można nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami B-35, B-37, B-38, B-39

Pierwsza część znaków do których można się nie stosować posiadając kartę parkingową )

 1. Znak drogowy B-35: Zakaz postoju
  • Symbol: Czerwony okrąg z ukośną czerwoną linią na niebieskim tle wewnątrz.
  • Opis: Ten znak oznacza zakaz postoju pojazdu ba czas dłuższy niż jedna minuta, czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce informacyjnej.
 2. Znak drogowy B-37: Zakaz postoju w dni nieparzyste
  • Symbol: Czerwony okrąg z ukośną czerwoną linią na niebieskim tle wewnątrz. Na niebieskim tle widnieje biała pionowa linia
  • Opis: Ten znak oznacza zakaz postoju pojazdów w nieparzyste dni miesiąca, zakaz nie obowiązuje od godziny 21:00 do 24:00
 3. Znak drogowy B-38: Zakaz postoju w dni parzyste
  • Symbol: Czerwony okrąg z ukośną czerwoną linią na niebieskim tle wewnątrz. Na niebieskim tle widnieją dwie białe pionowe linie.
  • Opis: Ten znak oznacza zakaz postoju pojazdów w parzyste dni miesiąca, zakaz nie obowiązuje od godziny 21:00 do 24:00
 4. Znak drogowy B-39: Strefa ograniczonego postoju
  • Symbol: Pionowy prostokąt z czarną ramką, wewnątrz posiada białe tło ze znakiem B-35 i informacją poniżej od kiedy do kiedy obowiązuje.
  • Opis: Ten znak oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach, dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku.