Mój przypadek Miopatii Mitochondrialnej nazywa się choroba POLG, poniżej na obrazku jest pokazane strzałkami gdzie mam uszkodzenia. Jak mówi badanie genetyczne wykonane w WUM.
„Badanie molekularne genu POLG ujawniło obecność trzech zmian: T251I, P587L, K1191N.

 • Dwie z nich : T251I , K1191N  są opisywane w literaturze jako recesywne mutacje patogenne i mogą odpowiadać za chorobę pacjenta.
 • Charakter zmiany P587L  jest nieustalony.

Wynik: badanie ujawniło zmiany: T251I, P587L, K1191N w stanie heterozygotycznym„

Dokładne wyniki badań wykonanych w klinice Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego znajdziesz w dokumentach.

Mutacje w genie POLG: T251I, P587L, K1191N

 1. Mutacja T251I (strzałka wskazuje czerwone pola): Mutacja T251I to jedna z mutacji w genie POLG, która może prowadzić do miopatii mitochondrialnej związanej z tą konkretną zmianą genetyczną. Ta mutacja polega na zamianie nukleotydu tymidyny (T) na adeninę (A) w pozycji 251 w genie POLG. Ta zmiana może wpływać na funkcję enzymu DNA polimerazy gamma, co z kolei zaburza replikację mitochondrialnego DNA. Osoby z mutacją T251I mogą doświadczać różnorodnych objawów związanych z miopatią mitochondrialną, takich jak osłabienie mięśni, problemy neurologiczne i inne.
 2. Mutacja P587L (strzałka wskazuje niebieskie pola):: Mutacja P587L to kolejna mutacja w genie POLG, która jest związana z miopatią mitochondrialną. W tej mutacji prolin (P) jest zamieniana na leucynę (L) w pozycji 587 w genie POLG. Podobnie jak w przypadku innych mutacji w POLG, mutacja P587L wpływa na funkcję enzymu DNA polimerazy gamma, co prowadzi do zaburzeń w replikacji mitochondrialnego DNA. Osoby z mutacją P587L mogą mieć objawy związane z niewydolnością mitochondrialną i problemy neurologiczne.
 3. Mutacja K1191N (strzałka wskazuje czerwone pola):: Mutacja K1191N to kolejna mutacja w genie POLG. W tej mutacji lizyna (K) jest zamieniana na asparaginę (N) w pozycji 1191. Mutacja ta również wpływa na funkcję enzymu DNA polimerazy gamma, co prowadzi do defektów w replikacji mitochondrialnego DNA. Osoby z mutacją K1191N mogą prezentować objawy związane z miopatią mitochondrialną, takie jak osłabienie mięśni, problemy neurologiczne i inne objawy niewydolności mitochondrialnej.

Wszystkie te mutacje są przykładami zmian genetycznych w genie POLG, które wpływają na funkcję enzymu DNA polimerazy gamma i mogą prowadzić do miopatii mitochondrialnej. Ze względu na różnorodność mutacji w genie POLG, objawy i nasilenie choroby mogą się różnić w zależności od konkretnych zmian genetycznych. Diagnoza tych mutacji wymaga badań genetycznych przeprowadzonych przez specjalistów w dziedzinie genetyki medycznej.

miopatia mitochondrialna / choroba polg

Miopatia mitochondrialna z mutacją w genie POLG: Choroba, która wpływa na funkcjonowanie mitochondriów

Miopatia mitochondrialna to grupa rzadkich i kompleksowych chorób genetycznych, które wpływają na funkcjonowanie mitochondriów – małych struktur komórkowych odpowiedzialnych za produkcję energii. Jednym z rodzajów miopatii mitochondrialnych jest ta, która jest spowodowana mutacjami w jądrowym genie POLG (polymerase gamma-1), a nie w mitochondrialnym DNA (mtDNA). Choroba ta jest szczególnie interesującym przypadkiem, ponieważ wpływa na kluczową enzymatyczną jednostkę replikacji mitochondrialnego DNA.

Gen POLG: Kluczowa rola w funkcjonowaniu mitochondriów

Gen POLG koduje enzym zwanego DNA polimerazą gamma, który jest niezbędny do replikacji mitochondrialnego DNA. Mitochondrialne DNA jest odpowiedzialne za produkcję białek i enzymów niezbędnych do procesu produkcji energii w mitochondriach. Mutacje w genie POLG prowadzą do nieprawidłowej funkcji enzymu, co zaburza replikację mitochondrialnego DNA.

Objawy i przebieg miopatii mitochondrialnej z mutacją w genie POLG

Choroba POLG może mieć różnorodne objawy i nasilenie w zależności od konkretnych mutacji i ich wpływu na enzym polimerazy gamma. Typowe objawy tej choroby mogą obejmować:

 1. Niewydolność mitochondrialną: Pacjenci z miopatią mitochondrialną z mutacją w genie POLG często cierpią z powodu niewydolności mitochondrialnej, co prowadzi do chronicznego zmęczenia, osłabienia mięśni i braku energii.
 2. Problemy neurologiczne: Choroba może wpływać na układ nerwowy, co prowadzi do drżenia, ataksji (niekoordynacji ruchowej), zaburzeń mowy i innych problemów neurologicznych.
 3. Problemy z mięśniami: Miopatia mitochondrialna może powodować osłabienie mięśni, co objawia się jako trudności w chodzeniu, trudności w połykaniu i inne problemy związane z mięśniami.
 4. Zaburzenia wzroku i słuchu: Niektórzy pacjenci mogą doświadczać zaburzeń wzroku, słuchu lub innych problemów sensorycznych.
 5. Problemy z układem pokarmowym: Choroba może wpływać na układ pokarmowy, co może prowadzić do zaburzeń odżywiania i trudności w trawieniu.
 6. Zaburzenia psychiczne: Niektórzy pacjenci mogą doświadczać problemów z zachowaniem i zaburzeń psychicznych, takich jak depresja lub zaburzenia lękowe.

Diagnoza i leczenie

Diagnoza miopatii mitochondrialnej z mutacją w genie POLG jest często skomplikowana i wymaga specjalistycznych badań genetycznych. Leczenie jest zazwyczaj objawowe i skupia się na łagodzeniu objawów oraz poprawie jakości życia pacjenta.

Chociaż miopatia mitochondrialna z mutacją w genie POLG jest rzadką chorobą, to ważne jest, aby podkreślić znaczenie badań genetycznych i świadomości w dziedzinie chorób mitochondrialnych. Badania nad tą chorobą pomagają zrozumieć mechanizmy genetyczne wpływające na funkcjonowanie mitochondriów i mogą prowadzić do rozwoju bardziej efektywnych terapii w przyszłości.

dziedziczenie choroby

 

Amino Acid Substitution Disease Details Frequency Reference Link to PubMed
T251I 752 c→t (exon 3) PEO ar PEO. Found as compound with R309L, or 2354G insertion, or G848S in PEO. 1 in 9 (11.11.5%) children with a combination of progressive neurological and hepatic failure, with a heterozygous frequency of 1.5% of Italian controls. (Ferrari et al., 2005) PubMed
PEO Found in compound with R807P (Del Bo et al., 2003) PubMed
Infantile Hepatocerebral Syndrome Frequently found in cis with P587L and compound in trans with L304R, V1106I, and R227W . Not found in 250 control individuals (Horvath et al., 2006) PubMed
PEO Found as compound in trans w/ S1176L, G848S, G785X, V1106I, R309L and R227W and cis w/ P587L. Also, T251I/P587L was found as a homozygous mutation. (Lamantea and Zeviani, 2004) PubMed
PEO and mtDNA deletions Found in compound w/P587L/ R807P in1 pt. and w/P587L/ H932Y in a 2nd pt. A 3rd pt. was found in compound w/P587L only. The study includes 31 mitochondrial myopathy patients w/ mtDNA deletions. 31 mitochondrial myopathy patients without any family history for the disorder (Di Fonzo et al., 2003) PubMed
Infantile Hepatocerebral Syndrome 36% of patients with sporadic PEO with multiple mtDNA deletions carry mutations in one of the three genes associated with familial arPEO or adPE. Twinkle gene in 7% and POLG1 gene in 25% of our Italian and British patients with sporadic PEO. Found as compound in trans w/ R227W. Also, found as compound in cis with P587L. 7 out of 27patients w/sporadic PEO compared to 250 controls individuals. (Agostino et al., 2003) PubMed
MNGIE Found in cis with P587L and in trans w/N846S. Van Goethem, 2003: Not found in 280 control chromosomes ( Van Goethem et al., 2003c) PubMed
Infantile Hepatocerebral Syndrome Found in 1 of 9 infantile hepatocerebral syndrome patients. In cis with P587L and compound with R232G. 9 infantile hepatocerebral patients of German and Italian descent. (Ferrari et al., 2005) PubMed
PEO POLG molecular defects were found in 25% of patients with multiple mtDNA deletions and mitochondrial disease. Found in trans w/M603L and in cis with P587L. 24 patients diagnosed with mitochondrial disease and having multiple mtDNA deletions compared to 100 controls in a Spanish population. (Gonzalez – Vioque et al., 2006) PubMed
PEO Found in trans w/ G848S and in cis w/ P587L in a 75 y.o. male. (Kollberg et al., 2005) PubMed
Alpers Found in trans w/ G848S and in cis w/ P587L. Also found in cis w/P587L and in trans w/R853Q in myocerebralhepatopathy patient. Also found as a heterozygous mutation with ataxia, ptosis, and neuropathy. (Wong et al., 2008) PubMed
Alpers Found in cis w/ R232G and cis w/ P587L. (Ashley et al., 2008) and a correction in (Ashley et al., 2009) PubMed
PEO Found in cis w/ P587L, with both mutations on each allele. A 2nd pt. found to have P587L in trans and A467T in cis. (Stewart et al., 2009) PubMed
mtDNA depletion In cis w/P587L and in trans w/ E1136K (Taanman et al., 2008) PubMed
Hepatocerebral MDS Found in cis with P587L and in trans with R232G (Spinazzola et al., 2009) PubMed
Restless leg syndrome, ptosis, diplopia, limb weakness, blurred vision Found in trans with P587L. (Aitken, et al., 2009) PubMed
PEO Found in trans with W748S andP587L (Tzoulis, et al., 2009) PubMed
PEO and mental retardation Found in cis w/P587L and in trans w/ R275X <0.5% in Dutch population (Blok and van den Bosch et al., 2009) PubMed
PEO, exercise intolerance, diabetes and a 2nd pt. w/ cataract and myopathy Found in cis w/P587L and in trans w/ A467T <0.5% in Dutch population (Blok and van den Bosch et al., 2009) PubMed
Ptosis Found in cis w/P587L and in trans w/ G848S <0.5% in Dutch population (Blok and van den Bosch et al., 2009) PubMed
Epilepsy and mental retardation ad, Found w/P587L <0.5% in Dutch population (Blok and van den Bosch et al., 2009) PubMed
Seizures, hypotonia, and developmental delay Found w/P587L (Burusnukul and de los Reyes, 2009) PubMed
Acute disseminated encephalomyelitis Found w/P587L, found in one 4 y.o. patient with autoimmune central nervous system disease (Harris et al., 2010) PubMed
SANDO Found sporadically w/P587L and G848S in a 80 y.o. male (Wiess and Saneto, 2010) PubMed
Ptosis and myopathy Found in cis with P587L and in trans with P648R in a 59 y.o. male with dysphagia, dysphonia, myopathy, ptosis, and mtDNA deletions. Father had same symptoms. (Ferreira et al., 2011) PubMed
PEO Found in cis w/ P587L and in trans w/ H932Y in a 31 y.o. w/ neuropathy, PEO, ptosis, and COX deficiency. Found in a cohort of 2697 patients with suggestive clinical presentations of POLG deficiencies. (Tang et al., 2011) PubMed
Peripheral Neuropathy Found in cis w/ P587L and in trans w/ H932Y in a 40 y.o. w/ peripheral neuropathy, ptosis, and muscle weakness. Found in a cohort of 2697 patients with suggestive clinical presentations of POLG deficiencies. (Tang et al., 2011) PubMed
PEO Found in cis w/ P587L and in trans w/ G848S in an 80 y.o. w/ peripheral neuropathy, ptosis, and abnormal muscle histology Found in a cohort of 2697 patients with suggestive clinical presentations of POLG deficiencies. (Tang et al., 2011) PubMed
PEO Found in cis w/ P587L and in trans w/ K1191N in a 39 y.o. w/ PEO, neuropathy, ptosis, and muscle weakness Found in a cohort of 2697 patients with suggestive clinical presentations of POLG deficiencies. (Tang et al., 2011) PubMed
Found in cis w/ P587L and in trans w/ N1157S in a 9 y.o. Symptoms not noted Found in a cohort of 2697 patients with suggestive clinical presentations of POLG deficiencies. (Tang et al., 2011) PubMed
Found in trans w/ G588D and in cis w/ P587L in a 6 y.o. w/ no symptoms noted Found in a cohort of 2697 patients with suggestive clinical presentations of POLG deficiencies. (Tang et al., 2011) PubMed
PEO Found in compound with G848S in a 45 yo female with mtDNA deletions Found in 160 French cohort of potential POLG patients (Rouzier et al., 2013) PubMed
P587L 1760 c→t (exon 10) PEO, neuropathy, and hearing loss Found in trans w/ Q1236H in 2 different families and affected siblings Filosto, 2003: not detected in 120 healthy control alleles. (Filosto et al., 2003) PubMed
PEO and mtDNA deletions Found in compound w/T251I/ R807P in1 pt. and w/T251I/ H932Y in a 2nd pt. A 3rd pt. was found in compound w/T251 only. The study includes 31 mitochondrial myopathy patients w/ mtDNA deletions. Di Fonzo 2003: Not found in 100 DNA samples from healthy Italians. (Di Fonzo et al., 2003) PubMed
PEO Found in compound w/T251I and N864S in 2 sisters. Van Goethem, 2003: Not found in 280 control chromosomes. (Van Goethem et al., 2003c) PubMed
Infantile Hepatocerebral Syndrome Found in compound w/T251I and R232G Ferrari et al., 2005 reported 1 in 9 (11.11.5%) children with a combination of progressive neurological and hepatic failure, with a heterozygous frequency of 1.5% of Italian controls. (Ferrari et al., 2005) PubMed
PEO Found in compound w/T251I and G8484S in a 75 y.o. male (Kollberg et al., 2005) PubMed
PEO Found as compound in trans w/ S1176L, G848S, G785X, V1106I, R309L and R227W and cis w/ T251I. Also, T251I/P587L was found as a homozygous mutation. (Lamantea and Zeviani, 2004) PubMed
PEO Found in cis w/T251I and trans w/M603L. Also found in trans w/ R853W (no T251I). All had mtDNA deletions. 24 patients diagnosed with mitochondrial disease and having multiple mtDNA deletions compared to 100 controls in a Spanish population. (Gonzalez-Vioque et al., 2006) PubMed
Alpers Found in cis w/ T251I and in trans w/ G848S, also found as a hetero. mutation with ataxia, ptosis, and neuropathy (Wong et al., 2008) PubMed
Alpers Found in trans w/R232G and in cis w/T251I. Also, in cis w/P589L and in trans w/W748S. (Ashley et al., 2008) and a correction in (Ashley et al., 2009) PubMed
Alpers Found in cis with T251I with both mutations on each allele. Also, found in cis w/A467T and in trans w/T251I. (Stewart et al., 2009) PubMed
mtDNA depletion In cis w/T251I and in trans w/E1136K (Taanman et al., 2008) PubMed
Hepatocerebral MDS Found in cis w/ T251I and in trans w/ R232G (Spinazzola et al., 2009) PubMed
Restless leg syndrome, ptosis, diplopia, limb weakness, blurred vision Found in trans with T251I. (Aitken, et al., 2009) PubMed
PEO Found in cis with W748S and in trans with T251I. (Tzoulis, et al., 2009) PubMed
PEO and mental retardation Found in cis w/ T251I and in trans w/ R275X >0.5% of Dutch population (Blok and van den Bosch et al., 2009) PubMed
PEO, exercise intolerance, diabetes and a 2nd pt. w/ cataract and myopathy Found in cis w/T251I and in trans w/A467T >0.5% of Dutch population (Blok and van den Bosch et al., 2009) PubMed
Ptosis Found in cis w/T251I and in trans w/G848S >0.5% of Dutch population (Blok and van den Bosch et al., 2009) PubMed
PEO, ptosis, epilepsy, mental retardation, ataxia, polyneuropathy, and cataract Ad, in cis w/T251I 3 patients: 4 yr. old w/PEO, ptosis, and motor delay development. A 10 yr. old with epilepsy and mental retardation, and 44 yr. old w/ cataract, polyneuropathy, myopathy, and ataxia >0.5% of Dutch population (Blok and van den Bosch et al., 2009) PubMed
Seizures, hypotonia, and developmental delay Found w/T251I (Burusnukul and de los Reyes, 2009) PubMed
Acute disseminated encephalomyelitis Found w/T251I, found in one 4 yr. old patient with autoimmune central nervous system disease (Harris et al., 2010) PubMed
SANDO Found sporadically w/T251I and G848S in a 80 yr. old male (Weiss and Saneto, 2010) PubMed
Ptosis and myopathy Found in cis with T251I and in trans with P648R in a 59 y.o. male with dysphagia, dysphonia, myopathy, ptosis, and mtDNA deletions. Father had same symptoms. (Ferreira et al., 2011) PubMed
PEO Found in cis w/ T251I and in trans w/ H932Y in a 31 y.o. w/ neuropathy, PEO, ptosis, and COX deficiency. Found in a cohort of 2697 patients with suggestive clinical presentations of POLG deficiencies. (Tang et al., 2011) PubMed
Peripheral Neuropathy Found in cis w/ T251I and in trans w/ H932Y in a 40 y.o. w/ peripheral neuropathy, ptosis, and muscle weakness. Found in a cohort of 2697 patients with suggestive clinical presentations of POLG deficiencies. (Tang et al., 2011) PubMed
PEO Found in cis w/ T251I and in trans w/ G848S in an 80 y.o. w/ peripheral neuropathy, ptosis, and abnormal muscle histology. Found in a cohort of 2697 patients with suggestive clinical presentations of POLG deficiencies. (Tang et al., 2011) PubMed
PEO Found in cis w/ T251I and in trans w/ K1191N in a 39 y.o. w/ PEO, neuropathy, ptosis, and muscle weakness Found in a cohort of 2697 patients with suggestive clinical presentations of POLG deficiencies. (Tang et al., 2011) PubMed
Found in cis w/ T251I and in trans w/ N1157S in a 9 y.o. Symptoms not noted Found in a cohort of 2697 patients with suggestive clinical presentations of POLG deficiencies. (Tang et al., 2011) PubMed
Found in trans w/ G588D and in cis w/ T251I in a 6 y.o. w/ no symptoms noted Found in a cohort of 2697 patients with suggestive clinical presentations of POLG deficiencies. (Tang et al., 2011) PubMed
K1191N 3573 g→t (exon 22) Alpers Compound in trans with A467T Not found in 250 control individuals (Horvath et al., 2006) PubMed
PEO Found in trans w/ T251I and P587L in a 39 y.o. w/ PEO, neuropathy, ptosis, and muscle weakness Found in a cohort of 2697 patients with suggestive clinical presentations of POLG deficiencies. (Tang et al., 2011) PubMed

Źródło: National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)